Behandeling

Behandeling

 

Bent u nieuwsgierig of uw kind mogelijk ook een neuro ontwikkelingsvertraging heeft, oftewel nog aanwezige primitieve reflexen? Dan kunt u de korte vragenlijst invullen en ingevuld terug sturen. Hoe vaker de vragen met ‘Ja’ beantwoord worden, des te groter de kans dat er sprake is van een neuro ontwikkelingsvertraging op grond van nog aanwezige primitieve reflexen.

 

Stap: 1: Als eerste zal er een intake plaatsvinden, dit zal ongeveer 45 minuten duren. Voor de behandeling is

inzicht nodig in het verloop van de zwangerschap, hoe de geboorte is gegaan en hoe de verdere

ontwikkeling in het eerste jaar was.

Vooraf vult u de intake vragenlijst voor kinderen in. De vragenlijst voor kinderen is ontwikkeld om de

samenhang te ontdekken tussen reflexactiviteit en ontwikkelingsachterstand. Hoe vaker de vragen met

‘ja’ beantwoord worden, des te groter de kans dat er sprake is van een neuro ontwikkelingsvertraging

op grond van nog aanwezige primitieve reflexen.

Na de intake wordt beoordeeld of de cliënt het programma gaat volgen.

 

Stap 2: Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal hij/ zij bepalen welke testen gedaan kunnen worden in het

grote onderzoek en afhankelijk van de leeftijd kan het onderzoek 2 – 3 uur duren. Er wordt bij dit

onderzoek rekening gehouden met de vermogens van het kind en wat het kan verdragen. Hierbij kan het

een keus zijn om het onderzoek in tweeën te verdelen. Het onderzoek geeft een nauwkeurig overzicht

van de motorische ontwikkeling van het kind.

De volgende gebieden worden getest:

•Grove en fijne motorische coördinatie

•Evenwicht en balans

•De bewegingsontwikkeling in het eerste jaar

•De aanwezigheid/ afwezigheid van primitieve reflexen

•Posturale reflexontwikkeling en houding

•Lateraliteit

•Oogbeweging, fixatie disparatie, aanwezigheid van saccades en fixatie

•Visuele waarneming (visuele motorische integratie, visueel ruimtelijk inzicht en visuele discriminatie)

 

Stap 3: Is de nabespreking van het onderzoek. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt waarin de testresultaten

besproken worden. Hier wordt besproken welke reflexen nog aanwezig zijn en welke invloed dat verder

op het kind heeft met betrekking tot leren en gedrag. Tevens wordt het individueel samengestelde

oefenprogramma ingeoefend. U krijgt de oefening op papier mee om deze thuis nog na te kijken als dat

nodig is.

 

Stap 4: Tussen 1 a 2 weken zal ik contact met u opnemen om te horen hoe het gaat met de oefening.

 

Stap 5: Na 6 tot 8 weken komt u langs voor het reflex herhalingsonderzoek. Hier wordt gekeken naar de

vorderingen in het oefenprogramma en welke effecten deze gehad hebben op het dagelijks leven. Ook

op mogelijke veranderingen die op school of thuis hebben plaatsgevonden met betrekking tot leren en

gedrag.

 

Het behandelplan is gebaseerd op een therapieduur van ongeveer 12 – 18 maanden.

De tijdsduur kan naar leeftijd en de vooruitgang van het kind variëren.

Copyright © www.praktijkyes.nl